Polar White

Specialty
Whitecore 
32x40
4 ply 

EW328